INFOSENTER FOR INKASSOSAKER

Registrer inkassosaker og betalinger i infosenter:
Dahl Inkasso AS er nå besluttet fusjonert med Orkla Credit AS, nytt navn er Orkla Credit AS. Om det skulle være noe du lurer på, ta kontakt med din saksbehandler eller på telefon 72 49 90 70.

Innlogging for oppdragsgivere:  Logg inn                            Klikk her for informasjon om infosenteret

72 49 90 70 !!! Ring for brukernavn og passord eller hvis du vil ha veiledning for å logge inn på infosenteret. 

Innmelding av inkassosaker uten å registrere i infosenter kan fortsatt gjøres slik:
Fakturakopi sendes til et av følgende alternativer:
1. Dahl Inkasso AS, boks 2283, 6503 Kr.sund
, eller til
2. ordre@dahlinkasso.no eller til

Vilkår for å kunne kreve purregebyr ihht inkassoforskriften paragraf 1-2

Kreditor har rett til å kreve gebyrmessig erstatning for purring og inkassovarsel etter reglene inkassolovens paragraf 17 og inkassoforskriftens paragraf 1-2 (se pkt 3.3).

Skriftlig purring kan sendes 14 dager etter forfallsdato (ikke obligatorisk)

  • Må inneholde kravets størrelse
  • Må fortelle hva kravet gjelder
  • Må inneha ny betalingsfrist på minst 14 dager

Skriftlig inkassovarsel kan sendes 14 dager etter forfallsdato (faktura/purring over)

  • Må inneholde kravets størrelse (med  evt. renter)
  • Må fortelle hva kravet gjelder
  • Må inneha ny betalingsfrist på minst 14 dager

Skriftlig inkassovarsel må være sendt med 14 dagers betalingsfrist for at inkasso kan iverksettes, hvis ikke har ikke skyldner plikt til å erstatte fordringshavers inkasso-omkostninger.

Flere varsel (inkassoforskriften)
Det kan kreves gebyr for to purringer/inkassovarsel tilsammen under forutsetning av at skyldner har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i den første purringen.
Purringer/inkassovarsel kan imidlertid gjentas etter 6 måneder med beregning av 2 nye gebyr, osv.
Det kan selvsagt sendes flere purringer enn nevnt over men det kan ikke kreves gebyr for disse purringene innenfor 6 månedersperiodene. Purregebyrene bortfaller når et krav evt. overføres til inkasso.

Betaling i rett tid (inkassoforskriften)
Loven fastslår at betaling i rett tid anses å ha skjedd hvis skyldner betaler i bank/post på forfallsdatoen, uansett om beløpet inngår til fordringshaver etter forfall. Før neste skritt iverksettes må man m.a.o ta hensyn til postdagene.

Purregebyrsatsen (inkassoforskriften)
Purregebyrsatsen er pr. 01.01.2016 fastsatt til kr. 67.- (1/10 av inkassosatsen) pr. purring (inntil 2 stk).

Avtale om høyere gebyrer og kortere betalingsfrister
Skal det kunne avkreves høyere gebyrer ved purring må dette være avtalt (i leveringsvilkår el.l) på forhånd og kun mot næringsdrivende. Det samme gjelder ved kortere betalingsfrister.

Merverdiavgiftsbehandling (Lov om mva)

Utfakturering av purregebyr fra kreditor
Hvis kreditor (fordringshaver) sender purregebyr antas det å være vederlag for en finansiell tjeneste og gebyret skal ikke belegges med utgående merverdiavgift.
 

Utfakturering av purregebyr fra inkassator
Belegges med merverdiavgift på samme hvis som inkassators salærer.

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer