Om merverdiavgiftsbehandling av inkassotjenester.

Informasjon fra Skattedirektoratet 29. juni 2001.

Etter lov av 13.5.88 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 2 er inkassovirksomhet definert som ervervsmessig eller stadig inndriving av forfalte pengekrav for andre. Omsetning av inkassotjenester blir avgiftspliktig fra 1. juli 2001.

Om beregning av avgiften

Avgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar fra sin oppdragsgiver. Inkassators oppdragsgiver er fordringshaveren. Inkassator skal fakturere med avgift til sin oppdragsgiver for vederlag som mottas for oppdraget selv om dette helt eller delvis betales direkte av skyldner.

Skyldner

Fordringshaveren har som hovedregel krav på å få erstattet sine nødvendige omkostninger ved inndrivingen hos skyldnere, hvilket omfatter inkassosalæret. I praksis vil inkassator kreve inn fordringen med tillegg av omkostninger direkte fra skyldneren og foreta en avregning overfor sin oppdragsgiver, fordringshaveren. Til tross for oppgjørsformen er det formelt og reelt et erstatningsoppgjør som skjer mellom skyldner og fordringshaver når det gjelder omkostningene, inkludert bl.a. inkassators vederlag. Dette erstatningoppgjøret representerer ingen omsetning som utløser avgiftsplikt.

Avgiftspliktig fordringshaver

Dersom fordringshaveren er avgiftspliktig vil han ha rett til fradrag for avgift beregnet av inkassator. Avgiftsplikten vil dermed ikke innebære noen økt omkostning for ham. Skyldnerens avgiftsrettslige stilling er i denne sammenheng uten betydning. Det skal ikke beregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostningene helt eller delvis. Skyldnerens betaling av omkostningene, inklusive inkassosalæret, vil som nevnt kun være en oppfyllelse av erstatningsplikten overfor fordringshaver. En avgiftspliktig skyldner som lar et krav gå til inkasso har ikke noen rett til å fradragsføre avgift fordringshaveren belastes ved inkassooppdraget.

Kilde: www.skatteetaten.no


Eksempler på bokføring av «avregning» som oppdragsgiver mottar fra inkassobyrå:

Illustrasjon 1

Fradragberettiget mva på salær føres med dette til balansekonto for inngående mva sammen med annen inngående mva på f.eks strøm, datalisenser, rekvisita, varekjøp mv. Dette gjør at mva som er fratrukket i avregningen ikke er noen omkostning for oppdragsgiver eller reduserer oppdragsgivers hovedstol.

Enkelte regnskapssystem har begrensninger som ikke gjør det mulig å føre direkte til mva-konto. Løses slik:

Illustrasjon 2

Alle tall i eksemplene er hentet fra «avregning» som oppdragsgiver mottar fra inkassobyrå.

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer