INFOSENTER FOR INKASSOSAKER

Registrer inkassosaker og betalinger i infosenter:
Dahl Inkasso AS er nå besluttet fusjonert med Orkla Credit AS, nytt navn er Orkla Credit AS. Om det skulle være noe du lurer på, ta kontakt med din saksbehandler eller på telefon 72 49 90 70.

Innlogging for oppdragsgivere:  Logg inn                            Klikk her for informasjon om infosenteret

72 49 90 70 !!! Ring for brukernavn og passord eller hvis du vil ha veiledning for å logge inn på infosenteret. 

Innmelding av inkassosaker uten å registrere i infosenter kan fortsatt gjøres slik:
Fakturakopi sendes til et av følgende alternativer:
1. Dahl Inkasso AS, boks 2283, 6503 Kr.sund
, eller til
2. ordre@dahlinkasso.no eller til

Forsinkelsesrenten  fastsettes av finansdepartementet hvert halvår med virkning fra 01.01 og 01.07 årlig. Renten skal minst være 8%-poeng høyere enn Norges Banks styringsrente (til og med 30.06.13 7%-poeng).

Gjeldende rentesatser  Rente
Fra og med 01.07.08 - 31.12.08  12,75%
Fra og med 01.01.09 - 30.06.09  10,00%
Fra og med 01.07.09 - 31.12.09   8,25%
Fra og med 01.01.10 - 30.06.10   8,75%
Fra og med 01.07.10 - 31.12.10   9,00%
Fra og med 01.01.11-  30.06.11   9,00%
Fra og med 01.07.11 - 31.12.11   9,25%
Fra og med 01.01.12 - 30.06.12   8,75%
Fra og med 01.07.12 - 31.12.12   8,50%
Fra og med 01.01.13 - 30.06.13   8,50%
Fra og med 01.07.13 - 31.12.13   9,50%
Fra og med 01.01.14 - 30.06.14   9,50%
Fra og med 01.07.14 - 31.12.14   9,50%
Fra og med 01.01.15 - 30.06.15   9,25%
Fra og med 01.07.15 - 31.12.15   9,00%
Fra og med 01.01.16 - 30.06.16   8,75%

Loven
Etter forsinkelsesrenteloven prg 3 første ledd tredje punktum får endring i forsinkelsesrentens størrelse virkning fra ikrafttredelsen. 
Dette gjelder også krav hvor fordringshaveren har krav på forsinkelsesrente før ikrafttredelsen.

Forarbeidene til loven - Otprop nr. 3 (1999-2000)
"Føresegna har fått eit tillegg som presiserer at det er til ein kvar tid gjeldande forseinkingsrente som skal gjeld, sjølv om det i eit kravshøve hadde kome til forseinkingsrente allereie før endringa av forseinkingsrentesatsen. 
Den tidlegare renta skal då gjelde for tida fram til endringa tek til å gjelde, og den nye renta deretter. 
Det same vil gjelde sjølv om kravet, og evt. forseinkingsrente er fastslått i dom."

Høyere rente - avtale
Kan avtales med næringsdrivende, men det holder nok ikke at rentesatsen er inntatt i faktura. 
Det anbefales at forsinkelsesrentesatsen tas inn i leveringsbetingelser el.l.

Forfallsdato
Forsinkelsesrenten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra en måned etter at fordringshaver har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale (vanligvis godtas 30 dager fra fakturadato som forfallsdato når forfall ikke er anført i faktura).

Merverdiavgift
Forsinkelsesrenter anses ikke som en omkostning ved oppfyllelse av avtalen etter merverdiavgiftslovens paragraf 18, men som en selvstendig finansiell inntekt som faller utenfor merverdiavgiftslovens område. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift av forsinkelsesrenter (kilde: Auticon).

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer